Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sjukskrivning

Bedömning och utfärdande av intyg vid sjukskrivning är den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården.

Kunskapsstöd

I bedömningen ingår att ta ställning till om patientens sjukdom eller skada medför en funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning som leder till arbetsoförmåga, att prognosticera tid för återgång i arbete samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga. Bedömningen dokumenteras i ett intyg i enlighet med regionens intygsriktlinjer. Sjukskrivning ska vara en medveten del av behandlingen och det bör finns en plan för patienten för återgång i arbete eller andra insatser. 

Beslutsstöd

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, med specifika rekommendationer om sjukskrivningstider för olika diagnoser, är en vägledning för bedömning av arbetsförmågan. Läkarens slutliga bedömningar måste dock ske individbaserat. 

Här hittar du Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd

Genushanden

Genushanden påminner om fem fällor som vårdgivaren ofta faller i vid sjukskrivning. Dessa fem fällor kan vara bra att göra till rutinfrågor vid sjukskrivning.

Därutöver är det viktigt att fråga om arbetssituation, som också kan ligga bakom dåligt mående.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i samarbete med de andra större arbetsgivarorganisationerna, tagit fram ett nytt formulär för ett läkarintyg avsett för sjuklöneperioden (dag 1-14).

Arbetet har genomförts för att ge hälso- och sjukvården tillgång till ett intyg med de frågeställningar som arbetsgivare behöver svar på tidigt i sjukfallet. Intyget är benämnt AG 1-14.

Sveriges Kommuner och Regioner har även tagit fram en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning som kan användas från och med dag 15 i sjukperioden. I vissa fall kan det även användas under sjuklöneperioden. SKR:s intyg benämns AG 7804.

Arbetsgivarintyg - Läkarintyg vid sjukfrånvaro - från Sveriges Kommuner och Regioner

Dessa läkarintyg kan du också hitta i Eye-doc:

Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden (AG 1-14)
Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804)

Följande blanketter finns i Eyedoc:

  • Enkelt intyg avseende erhållen vård (Eye-doc RÖL065)
  • Medicinskt utlåtande avseende person med försörjningsstöd (Eye-doc RÖL038)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2024