Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resultat SPUR-inspektion 2016-2017

Under våren 2017 avslutades de sista inspektionerna på kliniker och vårdcentraler i länet. Här hittar du resultaten från alla SPUR-inspektioner.

Det största jobbet kommer att göras av er som är ute i verksamheterna. Vi har redan sett exempel på detta och hoppas att ni kan hålla utbildningsfrågorna levande i den dagliga verksamheten. Tanken är ju inte att utbildning är något som ska ha ett eget spår utan vara en integrerad del av det vi gör varje dag. 

Vissa delar av åtgärdsbehoven är gemensamma för alla specialiteter och detta kommer vi i övergripande studierektorsgruppen i regionen, ÖSRG, att jobba vidare med på olika sätt.

I första hand handlar det om hur vi i regionen arbetar med kompetensvärdering, återkoppling av kompetens samt hur vi jobbar med ledarskap och handledarskap.

Som vi övergripande studierektor ser det är målet att vi ska kunna utbilda ST-läkare som i sin kliniska vardag är skickliga i sitt hantverk, har en god reflektionsförmåga och som kan och vill axla ansvaret som medicinska ledare och förhoppningsvis även ett chefskap.

Nedan finner ni resultatet från alla SPUR-inspektioner och även en sammanställning över de omdömen som getts inom respektive område.

Områden som bedöms vid en inspektion

Vid inspektionen bedöms följande områden:

  • A.  Verksamheten. Är den allsidig? Inkluderar den jour?
  • B.  Medarbetarstab och interna kompetenser. Har enheten läkare med relevant specialistkompetens? Har handledarna genomgått handledarutbildning?
  • C.  Lokaler och utrustning. Är de moderna och ändamålsenliga?
  • D.  Tjänstgöringens uppläggning. Finns preciserade utbildningsprogram?
  • E.  Handledning och uppföljning. Har alla ST-läkare en personlig handledare? Genomförs handledningen regelbundet?
  • F.  Teoretisk utbildning. Erbjuds ett tillräckligt antal kurser? Finns regelbunden internutbildning? Finns schemalagd tid för självstudier?
  • G.  Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Erbjuds utbildning i vetenskapligt förhållningssätt?
    Förekommer samarbete med forskande enhet? Genomför ST-läkare ett vetenskapligt arbete?
  • H.  Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens. Ges handledning i kommunikationsfärdighet?

Gradering

Punkterna graderas från en skala A-D.

A - Uppfyller SOSFS och SPUR:s kriterier för god utbildning
B - Uppfyller SOSFS
C - Uppfyller SOSFS med vissa brister – åtgärder rekommenderas
D - Uppfyller ej SOSFS– åtgärder krävs

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 december 2020

Läs mer om Utvärdering och kvalitetsgranskning