Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nationell konferens Klinisk utbildning 2025

Den fjärde nationella konferensen om klinisk utbildning – KU 2025 kommer att gå av stapeln den 15–16 maj i Örebro.

 

klinisk handledning_bild.png

Klinisk utbildning

Ta chansen att ta del av föreläsningar och parallella seminarier med aktuella teman för dig som handleder i vården - från student till färdig specialist.

Konferensens målgrupp är kliniska handledare, forskare och utbildningsledare med koppling till såväl akademiska grund- och specialistutbildningar som läkares utbildningstjänster (AT-BT-ST).

Programmet kommer att innehålla aktuella teman i såväl föreläsning som seminarieform med stora möjligheter till interaktivitet för deltagarna.

I anslutning till konferensen kan nätverk- och arbetsgrupper med fördel inplanera mötestid. Ta kontakt med vårt sekretariat om ni behöver hjälp med bokning av konferensrum för ert möte!

Tillsammans utbildar vi för framtidens sjukvård!

Ett samarrangemang mellan Utbildningscentrum, Region Örebro län och Fakulteten för medicin- och hälsa, Örebro universitet

 

Här kan du läsa om föreläsarna på KU 2025. Sidan uppdateras kontinuerligt.

 

Key-note föreläsare

Elisabet Carlsson.jpg   Elisabet Carlsson

Professor i vårdvetenskap vid Malmö universitet med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Fokus för hennes forskning och undervisning är framförallt innehåll i och förutsättningar för handledning och lärande under verksamhetsförlagd utbildning, interprofessíonellt lärande och pedagogiska modeller för studentaktiverande lärande. 

Profil

Pia Strand.jpg  Pia Strand

Universitetsadjunkt, Dr i Med Vetenskap, Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, Lunds universtitet

Profil

Program under arbete. Det preliminära programmet publiceras inom kort.

 

Anmälan öppnar i november.

Vid frågor kontakta: 

Maria Ekholm Takman

Tfn: 019- 602 66 38

Epost: Maria Ekholm Takman

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2024