Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specialiserad vård

”Specialiserad vård” innefattar alla specialiteter som inte är allmänmedicin eller psykiatri, specialiteterna som finns representerade på någon eller några av våra tre sjukhus. Vissa specialiteter är länsövergripande, s k länskliniker, och tjänstgöring kan ske på något eller flera av länssjukhusen.

När Du kommer till oss som ST-läkare, oavsett specialitet, får Du en huvudhandledare som kommer att följa Dig genom din ST. Tillsammans med handledaren deltar Du i ett Startseminarium under två dagar, lämpligen under första året. Där får Du ingående information om hur Din ST fungerar, vilka regler som gäller och hur Du kan hitta information. Under samma seminarium kommer Du och Din handledare med hjälp av övergripande ST-studierektor författa både en individuell utbildningsplan, för att slå fast vilka utbildningar du behöver, och en tjänstgöringsplan som innehåller Dina planerade placeringar. Dessa planer ska sedan utvärderas regelbundet under Din ST i samband med handledning cirka en gång per halvår.

Varje specialitet har sin egen målbeskrivning och som Din individuella utbildningsplan (IUP) utgår från. Där beskrivs hur varje mål ska uppfyllas och vilka sidotjänstgöringar som är lämpliga i längd och tid. Klinikerna har en klinikstudierektor som Du tillsammans med handledare stämmer av Din utbildningsplan med. Många kliniker använder också ST-kontrakt som upprättas mellan ST-läkaren, klinikstudierektor och verksamhets- eller läkarchef.

Du kommer att gå kurser både inom och utanför regionen. Regionen har kurser för att tillgodose ST-författningens A- respektive B-delmål. C-målen, som är specialitetsspecifika, anordnas vanligen av den egna specialitetsföreningen. Dessa A- och B-mål är olika beroende på vilken ST-författning Du följer (SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8).

 

 

 

 

 

Läs mer om de olika specialiteterna under respektive verksamhet.

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Övergripande studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2024