Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så arbetar vi

Att utvärdera kvaliteten hos den utbildning som erbjuds ST-läkaren är viktigt i vår verksamhet.

SPUR-inspektioner

Verksamheterna SPUR-inspekteras var femte år. SPUR-inspektionen är regionövergripande och nästa inspektion planeras till 2022-2023.

Läs mer om den senaste SPUR-inspektionen.

ST-barometern

ST-barometern är en enkät som skickas ut till varje ST-läkare en gång per år.
Här får ST-läkaren möjlighet att lämna synpunkter på sin utbildning och även komma med förslag på förbättringar.

Senaste undersökningens resultat:

 

 

Utvärdering av delmålskurser

Region Örebro Län anordnar också ett heltäckande utbud av A- och B-delmålskurser som kontinuerligt utvärderas och utvecklas.

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 maj 2024

Läs mer om Utvärdering och kvalitetsgranskning