Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Så arbetar vi

Att utvärdera kvaliteten hos den utbildning som erbjuds ST-läkaren är viktigt i vår verksamhet.

En del av denna kvalitetssäkring är den regionövergripande SPUR-inspektion som anordnas vart femte år. 

Läs mer om den senaste SPUR-inspektionen.

Region Örebro Län anordnar också ett heltäckande utbud av A- och B-delmålskurser som kontinuerligt utvärderas och utvecklas.

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Per Salomonsson

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021

Läs mer om Utvärdering och kvalitetsgranskning