Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bastjänstgöring (BT)

En ny ST-förordning (SOSFS 2021:08) kommer att träda i kraft den 1 juli 2021. Den nya förordningen kommer bland annat att innebära införandet av en introduktion till klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård som kallas för bastjänstgöring, BT.

Normtiden för bastjänstgöring blir 12 månader och minimitid 6 månader. Tjänstgöring som utförts efter läkarexamen kan ibland tillgodoräknas om den utförts under handledning men individuell bedömning av tidigare erfarenhet kommer att behöva göras i samband med antagning till bastjänstgöring.

Föreskrifter och målbeskrivning är nyligen fastställda av Socialstyrelsen:

 

Två ingångar till bastjänstgöring

Bastjänstgöring i Region Örebro län kommer att kunna utföras via två tydliga ingångar:

  1. Region-BT: Tidsbegränsad tjänst på 12 månader med liknande anställningsvillkor som för AT-läkare. Tjänster kommer att annonseras två gånger per år på Region Örebro läns webbplats.
  2. Klinik-BT: Tillsvidareanställning som ST-läkare i en verksamhet. Anmälan till bastjänstgöring sker i samband med att ST-anställningen påbörjas. Målsättningen är att baskompetenser som ingår i BT uppnås under de första två åren av ST-tjänsten.

Kvalitetskrav på innehåll, kompetensbedömningar, handledning, placeringar och utbildningsaktiviteter kommer att samordnas centralt oberoende om tjänstgöringen utförs som region- eller klinik-BT.

BT-placeringarna i Region Örebro län fördelas mellan akutsjukvård, primärvård och psykiatri, men gör det också möjligt för valfri placering.

BT-placeringarna i Region Örebro län fördelas mellan akutsjukvård, primärvård och psykiatri men gör det också möjligt för valfri placering.

Så förbereds bastjänstgöringen i regionen

 

Arbetet med rekryteringsprocesser, introduktions- och utbildningsaktiviteter under BT pågår i tät dialog med sjukhusledning och verksamheter. 

Med anledning av en pågående övergripande översyn av regionens hälso- och sjukvårdsorganisation kommer inga BT-tjänster att utlysas under våren 2021. Under våren 2021 kommer regionens BT-chef att rekryteras och mer information om utlysning av BT-tjänster kommer under 2021. 

Frågor och svar om BT

Syftet med BT är framför allt att fördjupa kunskaper och färdigheter från grundutbildningen och bygga på med klinisk erfarenhet. BT syftar även till att vara en likvärdig introduktion till svensk sjukvård för både läkare som framöver kommer att examineras från den nya svenska läkarutbildningen och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Läkare som är utbildade utomlands och som inte har gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, kommer att omfattas av de nya bestämmelserna efter 1 juli 2021.

Läkare som tjänstgjort motsvarande AT utomlands kommer att omfattas av de nya bestämmelserna efter 1a juli 2021. Det innebär att de behöver göra BT innan eller som inledande del av sin ST.

Läkare som framöver examineras enligt de nya 6-åriga utbildningsprogrammen på svenska lärosäten kommer att göra BT enligt den nya ST-förordningen. Denna grupp beräknas dock inte vara aktuell förrän om ett antal år.

Du kommer kunna tillgodoräkna dig tidigare tjänstgöring som utförts under handledning efter läkarexamen. Du kommer dock högst att få tillgodoräkna 6 månader. Hur mycket just du kan tillgodoräkna behöver bedömas individuellt och detta görs i samband med att du ansöker om en BT-tjänst.

Nej, enligt övergångsreglerna har du då möjlighet att välja att påbörja sin ST inom ramen för den tidigare förordningen ST:2015 som inte innehåller krav på BT. Om du vill kan du förstås också välja att påbörja enligt ST:2021 som inkluderar BT.

Nej, bastjänstgöring ska endast genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare specialisering.

AT och BT kommer att samexistera under flera år. Det finns inget beslutat datum för när AT ska upphöra helt i Sverige. Läkarstudenter som går den nuvarande läkarutbildningen, som inte leder till legitimation, kommer att kunna examineras enligt den till och med 2029. Sannolikt kommer därför AT att erbjudas ända fram till år 2030.

Nationell BT-dag 2021

Under hösten 2021 arrangerar Framtidens specialistläkare, FSL, en nationell BT-dag.

Mer information finns på webbplatsen Framtidens Läkare.

Kontakter

Verksamhetschef Utbildningscentrum

Ann-Kristin Rönnberg

Administrativ samordnare

Camilla Frisö Åsell

Forskningsadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 mars 2021