Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Riktlinjer och dokument

Här samlar vi aktuella riktlinjer för ST, dokument, mallar och länkar för dig som ST-läkare, handledare, studierektor eller chef.

Föreskrifter

Läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2021:8)

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17)

Ändringar i föreskrifterna om tillgodoräknande av tidigare ST-tjänstgöring


Målbeskrivningar

Målbeskrivningar består av fyra delar:

  • BT-delmål som rör baskompetenser
  • A-delmål som rör alla specialiteter
  • B-delmål som förr de flesta specialiteterna
  • C-delmål som är specialitetsspecifika

Måbeskrivningar 2021, Socialstyrelsen

Målbeskrivningar för ST 2015, samtliga specialiteter

Målbeskrivningar för ST 2008


Ansökan om specialistkompetens

De läkare som får svensk legitimation efter den nya förordningen trätt i kraft ska ansöka om specialistkompetens enligt den nya förordningen. Den nya förordningen är planerad att träda i kraft den 1 juli 2021.

Övergångsregler (SFS 2020:1098)

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2022