Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Riktlinjer och dokument

Här samlar vi aktuella riktlinjer för ST, dokument, mallar och länkar för dig som ST-läkare, handledare, studierektor eller chef.

Föreskrifter

Läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2021:8)

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)

Ändringar i föreskrifterna om tillgodoräknande av tidigare ST-tjänstgöring


Målbeskrivningar

Målbeskrivningar består av fyra delar:

  • BT-delmål som rör baskompetenser
  • A-delmål som rör alla specialiteter
  • B-delmål som förr de flesta specialiteterna
  • C-delmål som är specialitetsspecifika

Målbeskrivningar 2021, Socialstyrelsen

Målbeskrivningar för ST 2015, samtliga specialiteter

Ändring i patientsäkerhetsförordningen (SFS 2020:1098)

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 augusti 2023