Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Introduktionsvecka

Vi erbjuder en gemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i länet.

Fokus under introduktionsveckan är "den akut sjuka patienten". Introduktionens upplägg är tänkt att vara ett stöd för dig inför din första jour. Dessutom får du även inblick sjukvårdens olika delar och hur vi samverkar kring patienten.

Introduktionsveckan är länsövergripande vilket innebär att alla AT-läkare som börjar i Region Örebro län introduceras tillsammans under en vecka.

Under introduktionsveckan är de flesta föreläsningar fokuserade på falldiskussion. En dag innehåller praktiska övningar på Kliniskt träningscenter, KTC, på USÖ. 

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 februari 2022