Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AT/BT-seminarier

Som AT-läkare i Region Örebro län erbjuds du att delta i ett uppskattat seminarieprogram särskilt anpassat efter målbeskrivningens krav. Seminarierna är ett erbjudande, en komplettering till den kliniska tjänstgöringen, som en hjälp för dig att uppfylla målen med AT.

Seminarierna är inte obligatoriska men ett erbjudande som hjälp att uppnå AT-målen.

Tänk på att:

 • Planera in seminarierna i god tid under din AT.
 • Sök ledigt från klinisk tjänstgöring så snart du kan.
 • Sprid ut seminarierna under AT-tjänstgöringen för att ledigheter från klinisk tjänstgöring ska fördelas så lika som möjligt mellan klinikerna och för att undvika att alltför många seminarier sparas till den sista tiden under AT.

Anmälan och platstillgång

Seminarierna kräver anmälan. Anmäl dig så snart inbjudan kommer ut under respektive seminarie. Du kommer också att få information via mejl. Anmälan är bindande och oanmäld frånvaro debiteras.

Du kan alltid räkna med att få en plats och ska inte vänta på något antagningsbesked innan du önskar ledighet från klinisk tjänst. Undantaget är ledarskapsseminariet där det finns en viss reservation med ett maxantal på 25 personer. 

Seminarieutbud och aktuella seminarietillfällen

Under menyerna kan du läsa mer om och anmäla dig till aktuella seminarier inom de fyra seminarier som ges. Du får information om när under året seminarierna ges. Exakta datum ser du i kalendern som uppdateras ungefär ett halvår innan seminariet äger rum.

Instruktörsutbildning

Som AT-läkare blir du inte formellt ansvarig handledare åt studenter, men kommer ofta hamna i situationer där du ändå kommer att handleda dem. Syftet med detta seminarium är att ge en introduktion till handledning och också ge möjlighet till reflektion och diskussion, för att bli mer bekväm i handledningssituationen. 

Ett endagsseminarium kring palliativ vård, vård i livets slutskede och kring smärtbehandling.  Arrangeras en gång per år, i november.

Lämpligt att gå i början av din AT, första eller andra halvåret.

Detta seminarium kan klart rekommenderas för dig som önskar att få en djupare insikt i vad det innebär att arbeta med patienter som har en livshotande sjukdom, med kort förväntad överlevnad, och där fokus bör vara på symtomlindring.

Under seminariet följer vi en patient från debutsymtomen till det terminala skedet. Vi presenterar behandlingens olika aspekter, lyfter in psykologiska, sociala och existentiella perspektiv, och samtalar om hur vi förhåller oss till närstående. Allt detta under kompetent handledning och inkännande samtal från kursledarna.

Fika ingår i utbildningen. Du stå själv för lunchen.

Anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdrag från studiepott eller löneavdrag. Kom även ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma.

Ett endagsseminarium som arrangeras två gånger per år, i februari och i september. Reflektion kring olika situationer och patientfall du ställs inför som läkare, därför är det en fördel att ha arbetat ett tag i läkarrollen innan du går detta seminarium.

Lämpligt att gå efter ett halvår upp till ett år efter du påbörjat din AT.

Seminariet varvar falldiskussioner med föreläsningar på tema Självbestämmande, Behandlingsbegränsningar och Jämlik och rättvis vård.

Om anmälan

Fika ingår i utbildningen. Du står själv för lunchen.

Anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdragfrån studiepott eller löneavdrag.

Kom även ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma.

Ett tvådagarsseminarium som arrangeras två gånger per år, i mars och i november. Lämpligt att gå strax före placering på vårdcentral. 

Utbildningens mål och syfte är att ge dig som AT-läkare sådana kunskaper om uppbyggnad och omfattning av den allmänna försäkringen att samarbete med Försäkringskassan skall underlättas. Ur kursinnehållet:

 • Försäkringskassans ansvarsområde
 • Rätten till sjukpenning /sjukersättning/aktivitets-ersättning
 • Att skriva medicinska underlag
 • Rehabkedjan
 • Försäkringsmedicinska rådgivares arbetsuppgifter och försäkringsmedicinskt beslutsstöd
 • Intyg och utlåtanden
 • Samarbete/samverkan

Fika ingår i utbildningen. Du står själv för lunchen.

Anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdrag från studiepott eller löneavdrag. Kom ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma.

 

Ett tvådagarsseminarium i interaktiv form som om berör ledarskapsfrågor och genus. Seminariet arrangeras två gånger per år, i april och i oktober.

Maxantal deltagare är 25 personer. Sedan vi börjat arrangera seminariet två gånger per år har dock alla kommit med som önskat.

Lämpligt att gå under din primärvårdsplacering. 

Workshopen kommer bland annat att beröra följande ämnen:

 • Ledarskap – att skilja roll och person. Ledarskap i AT-läkarrollen. Självkännedom.
 • Genus – centrala begrepp. Hur ser det ut med jämställdhet och mångfald? Hur kan vi skapa en inkluderande arbetsplats?
 • Vi kommer också att prata kommunikation och betydelsen av feedback.

Inför seminariet

Seminariet kräver aktivt deltagande i både smågrupper och storgrupp. Du förväntas bidra med egna exempel och frågeställningar kring ledarskap/chefskap. Vi vill att du fram till seminariet medvetet observerar den sjukvårdsorganisation du tillhör. Fundera över hur din arbetsplats är organiserad, hur arbetet leds och fördelas. Notera hur maktrelationerna ser ut, både internt och mot patient, även ur ett genusperspektiv.

Fundera över din egen roll i det sammanhang du ingår. Fundera över inkluderande respektive exkluderande beteenden. Notera exempel att ta med till seminariet. Finns någon plan för likabehandling på din arbetsplats? Har du i ditt arbete som AT-läkare råkat ut för eller lagt märke till särbehandling/diskriminering?

Om anmälan

Lunch samt fika ingår.

Anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdrag från studiepott eller löneavdrag.

Kom även ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra AT-seminarier.

Nej, seminarierna erbjuder Region Örebro län som hjälp för att uppnå AT-målen.

Så snart som anmälan är öppen kan du anmäla dig till ett seminarium. Du som AT-läkare får också ett mejl som påminnelse om att seminarierna är öppna för anmälan.

Tänk på att din anmälan är bindande och oanmäld frånvaro debiteras.

Med en liten reservation för ledarskapsseminariet (som har ett maxantal på 20 personer) så kan du alltid räkna med att få en plats och ska inte vänta på något antagningsbesked innan du önskar ledighet från klinisk tjänst.

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2023