Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välj var du vill jobba

Som AT-läkare hos oss erbjuds du fyra veckors valfri placering. Det innebär att du kan önska placering på valfri klinik/enhet inom länet; 

  • Karlskoga lasarett,
  • Lindesbergs lasarett,
  • Universitetssjukhuset Örebro, USÖ,
  • Psykiatrin
  • Primärvården. 

Läs mer om placering under din AT.

Har du ett AT-block med forskningsinriktning eller pedagogisk inriktning är de valfria veckorna vigda åt forskning respektive pedagogiskt arbete.

Är du forskningsintresserad med inte har ett AT-block med forskningsinriktning kan du välja att förlägga dina valfria veckor till något av länets kliniska forskningscentra vid Kliniskt forskningscentrum (KFC) eller Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC).

Ta kontakt med din lokala AT-samordnare, så får du vidare kontakt med klinikerna.

Studiepott

En studiepott finns för varje AT-läkare på totalt 16 000 kronor, för att täcka kursavgift, resa och logi samt maximalt fem dagar för utbildning inom ramen för studiepotten.

Läs mer om din studiepott.

 

Kontakter

AT-ledningsgruppen