Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AT-undervisning

Som AT-läkare erbjuds du föreläsningar anpassat till respektive block. Programmet är ihopsatt utefter målbeskrivningens krav.

Föreläsningar under medicin- och kirurgiblocken

Du kommer att erbjudas en föreläsningsvecka för respektive block.

 

Psykiatri

Undervisningen är en del av tjänstgöringen och ska prioriteras. Du behöver inte skriva ledighetsansökan för dessa tillfällen, men du måste informera verksamheten om att du kommer att vara frånvarande.

Primärvård

Undervisning brukar äga rum under onsdagseftermiddagar och ses som ett obligatoriskt moment av AT-tjänstgöring. Vid eventuell frånvaro ska detta meddelas till föreläsaren och verksamheten.

 

 

Läkemedelsforum

Läkemedelsforum erbjuder gemensamma utbildningsdagar för läkare i Uppsala/Örebroregionen och infaller oftast i början på februari varje år. 

Läs mer om Läkemedelsforum.

BAS-gruppshandledare

Om du har ett traditionellt AT-block får du under din kliniska tid gå en BAS-gruppshandledarutbildning på 2,5 dag (plus en termins handledning av basgrupp).

Du hittar tider för utbildningen på Örebro universitetets webbplats.

Kontakter

AT-samordningsgrupp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 augusti 2023

Läs mer om Utbildningar under din AT