Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Riktlinjer och dokument

Riktlinjer och dokument för AT-verksamheten i Region Örebro län.

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2022