Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

USÖ - Verksamhetsområden, kliniker och enheter på sjukhusområdet

Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde
Allmänpsykiatrisk heldygnsvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Anestesi- och intensivvård, verksamhetsområde
Arbets- och miljömedicin
Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Beroendecentrum
Cancerrådet Region Örebro län
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dysmeli- och armprotesenheten
Fysioterapi, verksamhetsområde
Geriatriska kliniken, USÖ
Hjärnskadekoordinator
Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, verksamhetsområde
Hornhinnebanken USÖ
Hud och reumatologi, verksamhetsområde
Huvud- hals- och plastikkirurgi, verksamhetsområde
Infektion, verksamhetsområde USÖ
Kirurgi, verksamhetsområde
Kliniskt träningscenter KTC
Kärl och thorax, verksamhetsområde
Könsdysforimottagningen
Laboratoriemedicin, verksamhetsområde
Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Läkemedelscentrum
Medicin, verksamhetsområde
Muskelcentrum (MCÖ) Universitetssjukhuset Örebro
Neuro och rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde
Neurokirurgi, verksamhetsområde
Obstetrik och gynekologi, verksamhetsområde
Onkologi, verksamhetsområde
Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde
Ögon, verksamhetsområde
Psykosvård och specialiserade mottagningar
Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Rättspsykiatrin
Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde
Traumacentrum Örebro
Urologi, verksamhetsområde

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 4, 2022