Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Kliniker och enheter på sjukhusområdet, Universitetssjukhuset Örebro

Akutkliniken, USÖ
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Anestesi- och intensivvårdskliniken (ANIVA), länsklinik
Arbets- och miljömedicin
Avdelningen för sjukhusfysik, USÖ
Barn- och ungdomskliniken USÖ
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Beroendecentrum
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dysmeli- och armprotesenheten
Enbart Vårdgivarwebb
Fertilitetsenheten USÖ
Fysioterapiavdelningen USÖ
Gemensam psykiatri och utveckling
Geriatriska kliniken, USÖ
Handkirurgiska kliniken, USÖ
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken, USÖ
Hornhinnebanken USÖ
Hudkliniken USÖ
Infektionskliniken, USÖ
Kirurgiska kliniken
Kliniskt träningscentrum KTC
Kvinnokliniken
Kärl-thoraxkliniken, USÖ
Laboratoriemedicinska kliniken
Logopedi och foniatri, USÖ
Medicinska kliniken, USÖ
Neuro- och rehabmedicinska kliniken, USÖ
Neurokirurgiska kliniken, USÖ
Onkologiska kliniken, USÖ
Ortopediska kliniken
Ögonkliniken, USÖ
Öron-, näs- och halskliniken, USÖ
Plastik- och käkkirurgiska kliniken, USÖ
Psykiatrisk akut- och heldygnsvård
Reumatologiska kliniken, USÖ
Rättspsykiatri
Röntgenkliniken
Traumacentrum Örebro
Urologiska kliniken, USÖ
Vårdenhet hud- plastik och öron, USÖ

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, October 21, 2020