Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Inom kliniken jobbar vi med insatser till barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. Tillsammans med patienternas familjer och andra samarbetspartners verkar vi för att främja barnets psykiska hälsa och utveckling.

Lugna rummet, Barn- och ungdomspsykiatrin

Kliniken består av ett antal öppenvårdsmottagningar, en vårdavdelning med en akutavdelning samt en mobil psykiatriresurs. Här finns även ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa. 

På våra mottagningar och vårdavdelningar jobbar vi med att utveckla vårt vårdutbud och tillgänglighet där digitala tjänster, utbildningar, hälsofrämjande insatser och mobila team är några delar.

Annifrid Frimodig

Verksamhetschef

Adina Dreve

Läkarchef barn- och ungdomspsykiatrin BUP

Remiss gällande psykisk ohälsa/sjukdom hos barn och unga

Ifylld remiss skickas till: 
Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga
Universitetssjukhuset, Entré E
701 85 Örebro

Studierektor ST-läkare BUP

Adina Dreve

Läkarchef barn- och ungdomspsykiatrin BUP

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri
ST-läkare

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Maria Gradin

Bitr verksamhetschef Utbildningscentrum

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Berit Eriksson

Utbildningsledare, studierektor

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 6, 2021