Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänpsykiatrisk heldygnsvård

Psykiatrins heldygnsvård finns för patienter som behöver vård dygnet runt. Våra vårdavdelningar finns på Universitetssjukhuset i Örebro samt på sjukhusen i Lindesberg och i Karlskoga. På USÖ finns även psykiatrins akutmottagning .

Hoppets träd på psykiatriska kliniken

Utvecklingsarbete

Inom den psykiatriska heldygnsvården pågår ett utvecklingsarbete med många spännande projekt och arbeten. Några delar i det utvecklingsarbetet är:

  • Brukarstyrda inläggningar kopplat till vårdavdelningen i Karlskoga.
  • Peer-support finns anställd på en vårdavdelning i Örebro.
  • Utskrivningssamordnare för uppföljning efter utskrivning och inför kontakt med  öppenvården.
  • Tillgång till fysisk aktivitet i grupp.
  • Enhetlig utbildning i bemötande (genomförs för alla medarbetare inom psykiatrin). 
  • Införande av metoden Safewards i syfte att förebygga hot och våld i psykiatrisk heldygnsvård.

Psykiatrisk avdelning 2, USÖ Örebro

Fax: 019-602 05 74

Psykiatrisk observationsavdelning, USÖ Örebro

Fax: 019-602 05 60

Psykiatrisk avdelning Karlskoga

Fax: 0586-666 31

Psykiatrisk avdelning Lindesberg

Fax: 0581-854 52

Psykiatrisk akutmottagning

Fax: 019-602 56 07

 

Åsa Kindahl

Verksamhetschef

Övergripande studierektor ST-läkare psykiatri

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri
ST-läkare

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Utbildnings- och rekryteringssamordnare

Madeleine Henriksson

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

I arbetet med att utveckla innehållet i den psykiatriska heldygnsvården deltar Region Örebro län i ett nationellt forskningsprojekt där man undersöker möjligheter och hinder för att införa programmet Safewards. Safewards är ett brittiskt program som används internationellt för att minska hot och våldshändelser. 

Safewards - Att förebygga hot och våld i psykiatrisk heldygnsvård

 

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 24, 2022