Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Gemensam psykiatri och utveckling

Gemensam psykiatri och utveckling är en verksamhet som är inriktad på subspecialiserad vård och utveckling. Inom verksamhetsområdet finns enheter som erbjuder psykosvård och behandling vid långvariga funktionshinder både i form av öppenvård och slutenvård.

Traumabehandling, fysioterapi, rehabilitering samt rehabkoordinering är ytterligare inriktningar för verksamheten. En mottagning med inriktning unga vuxna samt en enhet för psykoterapi och internetbehandling ingår också i kliniken så väl som psykiatrins utvecklingsenhet där olika former av psykiatriövergripande utvecklingsarbeten bedrivs.

Internetbehandling för depression, paniksyndrom och social ångest

Oavsett var i landet du bor kan du göra en intresseanmälan till våra internetbehandlingar. Ett första fysiskt besök görs på vår mottagning i Örebro, men kan i vissa fall genomföras digitalt.

Du som är folkbokförd i annat län än Örebro län behöver först kontakta oss per telefon och berätta att du vill göra en intresseanmälan till internetbehandling för depression, paniksyndrom eller social ångest.

Kontaktuppgifter och mer information om behandlingen finns på mottagningens informationssida.

Kuling

Kuling är en verksamhet med fokus på barn och unga med en förälder som har en psykisk sjukdom. Inom kulingverksamheten finns barngrupper samt webbsidan kuling.nu som är en informationssida och en möteplats för unga som har en förälder med psykisk sjukdom.

www.kuling.nu

 

Verksamhetschef

Mathias Edquist

Övergripande studierektor ST-läkare psykiatri

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri
ST-läkare

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Maria Gradin

Bitr verksamhetschef Utbildningscentrum

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Berit Eriksson

Utbildningsledare, studierektor

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 8, 2021