Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Hornhinnebanken USÖ

På Universitetssjukhuset Örebro finns en sjukvårdsregional hornhinnebank som ska säkerställa sjukvårdsregionens tillgång till hornhinnor för transplantation. Det är en av sex hornhinnebanker i Sverige och erhåller tillvaratagna ögonvävnader från sju sjukhus i sjukvårdsregionen.

Hornhinna visas i förstoring

Bild från Margareta Claesson Armitage, MD, PhD, via Svenska Cornearegistret.

Hornhinnebank

I huvudsak är det till ögonoperation på Universitetssjukhuset i Örebro som hornhinnebanken levererar hornhinnor för transplantation. Men beställningar kan även göras från andra ögonavdelningar runt om i Sverige i mån av tillgång. 

Hornhinnebanken färdigställer även DMEK och DSAEK transplantat som levereras direkt till ögonoperation vid Universitetssjukhuset i Örebro och utöver det gör vi även tillvaratagande och beredning av amnion, sklera och autologa serumdroppar.

 

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

019-602 24 18

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/email' for 'English']:

hornhinnebank@regionorebrolan.se

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/fax' for 'English']

019-602 33 22

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/visiting-adress' for 'English']

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 18 B, Entré M, hiss M2, vån 1

[Missing text '/views/shared/blocks/unitblock/index/telephonenumber' for 'English']

019-602 45 81

VO laboratoriemedicin

Jan Forslid

Verksamhetschef

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 11, 2021