Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Traumacentrum Örebro

Vår traumabakjour når du dygnet runt alla årets dagar.

Traumacentrum Örebro

Vår traumabakjour når du dygnet runt alla årets dagar.

Våra traumaverksamheter

image alt text
Traumaverksamheter

Akut- och traumakirurgi

På kirurgiska klinikens akut- och traumasektion bedrivs basal och högspecialiserad vård inom trauma och akutkirurgi.

image alt text
Traumaverksamheter

Akut- och traumaanestesi

AnIVA servar opererande kliniker med anestesi, postoperativ vård samt intensivvård i samband med trauma.

image alt text
Traumaverksamheter

Thoraxkirurgi

Vid kärl- thoraxkliniken finns jour dygnet runt för traumapatienter och möjlighet till ECMO-behandling.

image alt text
Traumaverksamheter

Ortopedi

Ortopediska klinikens ryggsektion bedriver avancerad ryggkirurgi med inriktning på trauma. Ryggkirurgerna har jour dygnet runt.

image alt text
Traumaverksamheter

Neurokirurgi

Det finns ständig beredskap för neurotrauma-patienter med avancerade kirurgiska åtgärder och neurointensivvård.

image alt text
Traumaverksamheter

Kärlkirurgi

Vårt kärlteam är ledande i utvecklandet av EVTM som är ett livräddande ingrepp vid stora blödningar.

image alt text
Traumaverksamheter

Akutmottagning

Till akutmottagningen kommer alla traumapatienter med antingen ambulans eller helikopter. USÖ:s traumateam tar emot patienten vid akuten.

image alt text
Traumaverksamheter

Rehabilitering efter trauma

Neuro- och rehabmedicinska kliniken bedömer och planerar för individanpassad rehabilitering på sjukhus, i dagvård eller långtidsuppföljning.