Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dietist direkt

Dietist direkt är en verksamhet samfinansierad av Region Örebro län och Örebro läns kommuner som ger utbildning samt rådgivning till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom regional och kommunal primärvård. Vi kan ge råd inom nutritionsrelaterade frågor och stöd kring förskrivningar och produkter.

Vi fungerar även som en stödfunktion till verksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen. Hör gärna av dig om du vill att vi besöker din verksamhet.

Aktuellt från Dietist direkt

Vi erbjuder:

 • Handledningstillfällen med olika tema, för dig som arbetar med basal nutritionsbehandling.
 • Utbildning i nutritionsomhändertagande inom LSS.

Dietist direkt är en stödfunktion som är samfinansierad av Region Örebro län och länets 12 kommuner. Dietist direkt är en del av omställningen till nära vård och har ett tredelat uppdrag bestående av en utbildande, en rådgivande och en uppsökande funktion.

Utbildande

Dietist direkt är ansvarig för att förvalta digitala utbildningar i nutritionsvårdprocessen och basal nutritionsbehandling. De arrangerar också andra möten och utbildningar för vissa målgrupper eller med vissa fokusområden.

Rådgivande

Dietist direkt bidrar med  generella råd och stöd till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på primärvårdsnivå i nutritionsrelaterade frågor gällande vuxna patienter (ej barn och ungdomar). Behandlingsansvaret kvarstår hos den som kontaktar oss.

Uppsökande

Dietist direkt erbjuder verksamhetsbesök i såväl kommunala som regionala verksamheter. Syfte kan exempelvis vara stöd till medarbetare och chefer i arbetet med nutritionsvårdprocessen, i upprättandet av rutiner eller som stöd i patientdiskussioner.

Läs mer om vårt uppdrag

För dig som arbetar inom regional och kommunal primärvård.

Telefon

019-602 37 50

Telefontider

Måndag–torsdag 8–15

E-post

dietist.direkt@regionorebrolan.se (svar inom två arbetsdagar)

Dietist direkt kan ge stöd och råd vid basal nutritionsbehandling till dig som arbtar inom regional och kommunal primärvård. Vi kan bland annat hjälpa tll med

 • uppskattning av energi-, närings-och vätskebehov
 • anpassning av måltider, måltidsfördelning, energi-och proteinberikning, måltidsmiljö
 • ordination av specialkost utifrån allergier, överkänslighet och behov av anpassad kost
 • ordination av kosttillägg
 • motiverande samtal och stöd till nutritionsbehandling.

Ovanstående gäller endast vuxna patienter, ej barn och ungdomar.

Enteralnutrition (sondmatning) handhas av EN-dietisterna på USÖ. Telefon: 019-602 35 05, öppen 8-15, lämna meddelande om ej svar.

Inför kontakt med Dietist direkt kan bland annat nedanstående uppgifter behövas:

 • Vikt, längd och BMI.
 • Viktförändringar.
 • Aktuellt intag av mat och dryck (inkl. alkohol).
 • Måltidsordning, antal måltider per dag.
 • Eventuell pågående nutritionsbehandling.
 • Ätsvårigheter.
 • Behov av specialkost eller vätskerestriktion.
 • Bakomliggande sjukdomar.
 • Aktuell medicinering som kan påverka vikt och/eller intag per os.
 • Aktuell aktivitetsnivå, ADL-förmåga.
 • Aktuell boendeform.
 • Palliativ vård.

Utbildningar och kurser för dig som arbetar inom regional och kommunal primärvård.

Vi erbjuder även en digital frågestund efter slutförd förskrivarutbildning, tillsammans med oss på Dietist direkt. Under frågestunden får du tillfälle att ställa frågor och diskutera utbildningarnas innehåll.

Informationsfilmer

Skapa en förskrivning i förskrivningsportalen

Fördjupning i förskrivningsportal

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 26, 2024