Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Audiologiska kliniken

På Audiologiska kliniken arbetar vi med personer i alla åldrar som har hörselrelaterade problem. Audiologiska kliniken har tre mottagningar i länet: Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

På Audiologiska kliniken diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar/habiliterar vi hörselproblem, kartlägger grad och typ av hörselnedsättning och tar reda på om det finns andra symtom. Rehabiliteringen/habiliteringen kan vara såväl medicinsk, teknisk som psykosocial.

Vi samarbetar med hörselforskare vid Audiologiskt forskningscentrum och Örebro universitet. Detta ger oss en unik profil som klinisk högspecialiserad verksamhet med klinisk patientnära forskning.

Sektionschef

Hasan Hadzic

Enhetschef

Regina Göransson

Enhetschef

Magnus Hammar

Audiologiska klinikens utbildningsmottagning (AudU) bedrivs i samarbete med audionomprogrammet vid Örebro universitet. Utbildningsenheten ligger på Propellervägen 14 på Ladugårdsängen i Örebro (bakom Ängens vårdcentral). Vid utbildningsenheten träffar audionomstudenter, i olika terminer, patienter tillsammans med handledare/personal från Audiologiska kliniken på USÖ.

Cochleaimplantat (CI)

Om man har en mycket uttalad hörselnedsättning går inte hörseln att förstärka med hörapparater. Då kan man genomgå en utredning för att se om man kan få ett så kallat cochleaimplantat. Då opereras en elektrod in i snäckan. En processor omvandlar ljud till elektriska signaler som stimulerar hörselnerven. Efter operationen behöver man träning för att vänja sig vid det nya sättet att höra.

På Audiologiska mottagningen i Örebro finns Cl-teamet som är specialiserat på cochleaimplantat.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Audiologiska klinikens forskningsprojekt

Vi samarbetar med hörselforskare vid Audiologiskt forskningscentrum och Örebro universitet. Detta ger oss en unik profil som klinisk högspecialiserad verksamhet med klinisk patientnära forskning.

Detta är Audiologiskt forskningscentrum

Audiologiskt forskningscentrum är en geografisk samlingsplats för forskare och doktorander som arbetar med forskning kring hörsel och kommunikation. Här bedriver man tvärvetenskaplig och klinisk hörselforskning i nära samarbete med bland annat Audiologiska kliniken vid USÖ och Örebro universitet.

Uppdraget är bland annat att undersöka personer med olika hörselskador. Benämningen hörselskada innefattar personer med olika grader av hörselnedsättningar, tinnitus och ljudkänslighet.

Till hjälp finns ett av Sveriges mest välutrustade hörsellaboratorier.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 8, 2023