Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Verksamhetsområde kärl och thorax

Verksamhetsområde kärl och thorax bedriver högspecialiserad vård och tar emot patienter med sjukdomar i hjärta, kärl, lungor och bröstkorg. Inom verksamhetsområdet ryms kärl- och thoraxkirurgi med tillhörande narkos- och intensivvård. Arbetet bedrivs i nära samverkan med framför allt verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi.

Patientvård på TIVA

Verksamhetsområde kärl och thorax har tre specialiteter som samverkar inom produktion, forskning och utveckling:

 • thoraxkirurgi
 • kärlkirurgi
 • thoraxanestesi.

Verksamhetsområdet strävar efter att uppnå hög kvalitet i allt och genomlyser verksamheten kontinuerligt via intern kvalitetsuppföljning och olika kvalitetsregister.

Så här arbetar vi

Våra medarbetare har högspecialiserad kompetens och arbetar i team kring patienten. Hos oss arbetar

 • thoraxkirurger
 • kärlkirurger
 • anestesi- och intensivvårdsläkare
 • specialistsjuksköterskor i intensivvård, anestesi- och operationssjukvård
 • perfusionister
 • avdelningssjuksköterskor
 • mottagningssjuksköterskor
 • undersköterskor
 • medicinska vårdadministratörer.

Varje år utförs ungefär 550 hjärtoperationer, 150 lungoperationer, 600 kärlkirurgiska ingrepp samt 30 operationer på grund av bröstkorgsdeformiteter (trattbröst). Verksamhetsområde kärl och thorax är även medicinskt ansvarig för verksamheten vid Venöst centrum på Karlskoga lasarett, där patienter med åderbråck på benen behandlas.

EVTM, EndoVascular resuscitation and Trauma Management, är ett tvärvetenskapligt koncept för användandet av endovaskulär kärlkirurgi (minimalinvasiv kärlkirurgi) för att stoppa livshotande blödningar. Det används exempelvis vid trauma vid bilolyckor och grov misshandel. Metoden används också när stora blödningar uppstår vid förlossning, brusten kroppspulsåder, operation eller hjärtstopp. Universitetssjukhuset Örebro är en av pionjärerna och leder utvecklingen i världen tillsammans med andra internationella centra.

I EVTM ingår bland annat behandlingar så som:

 • Aortaocklusionsballong, REBOA – en ballong blåses upp i aortan för att stoppa en akut blödning
 • Stentgraft, korta rörformade metallarmeringar i kärlet för att underlätta blodflödet
 • Embolisering, injicering av medel i kärl för att stoppa blödning
 • Vid diagnostisering används nya moderna diagnostikverktyg som ultraljud och skiktröntgen.

Användandet av EVTM har ökat stort under de senaste åren. Läs mer om EVTM på www.jevtm.com

Utbildning

På Universitetssjukhuset Örebro hålls regelbundet EVTM-workshops. Hit kommer deltagare från andra sjukhus i Sverige men workshoppen har även ett stort internationellt deltagande.

EVTM symposium är en årligt återkommande träff för människor från hela världen där man diskuterar, debatterar och presenterar utvecklingen inom EVTM.

Forskning

Vid Örebro universitet finns en forskargrupp som forskar inom EVTM-konseptet.

Kontakt EVTM

Verksamhetschef verksamhetsområde kärl och thorax

Mats Dreifaldt

Enhetschef avd 53

Linn Skovlund

Enhetschef Kärl-Thorax IVA

Carina Storm

Enhetschef Kärl-Thorax operationsavd

Christer Forsström

Studentansvarig sjuksköterskor Avd 53

Tilda Engberg

Studentansvarig sjuksköterskor Avd 53

Ella Carlsson

Studentansvarig undersköterskor Avd 53

Linn Persson

Utbildningssjuksköterska Avd 53

Kersti Wallin

Studentansvarig sjuksköterskor TIVA

Tobias Jakobsson

Studentansvarig undersköterskor TIVA

Mika Tamura Månsson

Utbildningssjuksköterska TIVA

Tobias Jakobsson

Studentansvarig sjuksköterska kärl-thoraxoperation

Helena Claesson-Lingehall

Studentansvarig undersköterskor kärl-thoraxoperation

Helena Claesson-Lingehall

Utbildningssjuksköterska kärl-thoraxoperation

Helena Claesson-Lingehall

Läkarstudentansvarig thoraxkirurgi

Mikael Arbeus

Assisterande läkarstudentansvarig thoraxanestesi

Pontus Gustafsson

Överläkare

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Kontakt ST
Per Salomonsson, tfn 019-602 10 00 vxl

Utbildningssjuksköterska, studentansvarig Thorax-Iva
Tobias Jakobsson, intensivvårdssjuksköterska, tfn 019-602 11 14

Utbildningssjuksköterska Avd 53
Kersti Wallin, sjuksköterska,  tfn 019-602 52 32

Utbildningssjuksköterska kärl-thoraxoperation
Helena Claesson-Lingehall, tfn 019-602 52 25

Läkarstudentansvarig i thoraxkirurgi
Mikael Arbeus, överläkare, tfn 019-602 10 00 vxl

Assisterande läkarstudentansvarig i thoraxanestesi
Pontus Gustafsson, överläkare, tfn 019-602 10 00 vxl

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 4, 2022

Read more about Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)