Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Tandvårdsrapporter

Region Örebro län har producerat ett antal rapporter om tandhälsa, dess utveckling och socioekonomiska fördelning. Vissa av rapporterna är gjorda tillsammans med andra aktörer.

Contacts

Tandvårdenheten Region Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 13, 2022