Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Tandvårdsstöd för vuxna, Tandvårdsenheten

Information om tandvård för vuxna med regionens tandvårdsstöd.

Region Örebro län ansvarar för följande tandvårdsstöd:

  • Uppsökande verksamhet (U)
  • Nödvändig tandvård (N)
  • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F)
  • Tandvård som led i en sjukdomsbehandling (S)

Tandvårdsstödet regleras i Tandvårdslagen och Tandvårdsförordningen.

Socialstyrelsen har också i en vägledning förtydligat hur regionernas tandvårdsstöd ska tillämpas.

Contacts

Tandvårdsenheten Region Örebro län
Tandvårdsenheten Region Örebro län

Ingela Öjwiid

Administratör

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Koistan Hosseini

Administratör

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Josefin Sannevik

Övertandläkare

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Jenny Wiik

Tandvårdschef

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 21, 2024