Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Tandvård för barn och unga, Tandvårdsenheten

Barn och unga kan från och med det kalenderår de fyller två år välja vårdgivare för den tandvård som erbjuds av Region Örebro län. Den tandvård som är nödvändig för funktionella och estetiskt acceptabla bettförhållanden är avgiftsfri för den enskilde. Den avgiftsfria tandvården för barn och unga administreras och ersätts via Tandvårdsenheten, Region Örebro län.

Contacts

Tandvårdsenheten Region Örebro län
Tandvårdsenheten Region Örebro län

Koistan Hosseini

Administratör

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Ingela Öjwiid

Administratör

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Josefin Sannevik

Övertandläkare

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Jenny Wiik

Tandvårdschef

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 19, 2022