Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Uppsökande verksamhet - Folktandvårdens folkhälsoenhet

Den uppsökande verksamheten har fokus på att utföra munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstödet Nödvändig tandvård. I vårt uppdrag ingår även att utbilda vård- och omsorgspersonal i munhälsa.

Contacts

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 16, 2021