Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Tens.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivarstöd

Du beställer TENS-apparater och elektroder till delförråd genom att göra en lagerpåfyllnad.

Varje verksamhet beslutar själv vilken modell/vilka modeller som ska finnas i delförrådet. Tänk på att det är olika elektroder till de olika leverantörernas modeller.

Aktuella artikelnummer finns i sortimentsöversikten.

 

Tens Neuro Track och Neuro Trac Multi går endast att beställa i mån av tillgång.

Innan förskrivning ska kontraindikationer för behandling uteslutas.

 

Frågeställning

Rekommendation

Patient med pacemaker Kontakta ansvarig kardiolog.
Stimulering över halsens
framsida
Kan utlösa laryngospasm.
Sinus carotis-påverkan kan utlösa blodtrycksfall.
Tidig graviditet Ej behandling före vecka 12.
Bara högfrekvent stimulering.
Inga elektroder över magen.
Skadat lymfsystem Försiktighet
Oklara smärttillstånd Korrekt diagnos kan fördröjas.
Ovilliga, rädda patienter Tänk på att vissa patienter kan ha utsatts för tortyr.
Dementa,
medvetandesänkta patienter
Avråds från behandling
Nedsatt sensibilitet Vid behandling med högfrekvent TENS
Kontinuerlig glukosövervakning/ insulinpump, med Omnipod eller Dexcom* Avråds från behandling 

 

* Då TENS arbetar med elektriska impulser som går genom huden längs nerverna finns en risk att utrustning så som Omnipod och Dexcom som mäter perkutant skulle kunna påverkas. Därför rekommenderas inte TENS-behandling i dessa fall. 

Den TENS-apparat och de elektroder som används vid utprovningstillfället direktförskrivs till patienten.

Fungerar inte TENS-behandlingen returneras TENS-apparaten till Centrum för hjälpmedel.

Görs kontinuerligt och dokumenteras i journal.

Efter avslutad behandling returneras TENS-apparaten till Centrum för hjälpmedel.

Kontakt

Erika Nordin

Hjälpmedelskonsulent

 

tisdag, torsdag och fredag

08:00 - 08:45

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 1, 2024