Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Elrullstolar huvudrubrik.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Elrullstolar delas in i två produktområden:

 • Elrullstol med manuell styrning (manövreras med styre)
 • Elrullstol med motoriserad styrning (manövreras med joystick)
   

I dragspelsrubrikerna nedan kan du läsa mer om de olika modellerna.

Elrullstolar manuell styrning.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Temporärt köpstopp Orion Metro

Fortsättningsvis förskrivs Fortress Calypso i första hand, men Orion Metro kan provas ut i mån av tillgång. Dialog förs med kundtjänst eller hjälpmedelskonsulent inför utprovning och förskrivning.

2024-06-13

Förskrivarstöd

Tänk på att syftet med förskrivningen ska grunda sig på patientens behov att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter i och utanför bostaden eller för att delta i samhällslivet. I enlighet med gällande riktlinjer och kriterier för förskrivning av elrullstol.

Inför bedömning/behovsanalys

Innan du som förskrivare träffar patienten kan du skicka dokumentet ”För patient att tänka på inför bedömning av elrullstol med manuell styrning” hem till patienten. Detta för att förbereda patienten inför ditt besök. Dokumentet kan du även använda som ett stöd för din bedömning.

Kontraindikationer

Finns det misstanke om kontraindikationer, negativa konsekvenser, i samband med förskrivning av elrullstol så kan det vara bra med en bedömning från läkare och/eller sjukgymnast.

Exempel på kontraindikationer

 • minskad fysisk aktivitet
 • smärtproblematik
 • viktökning
 • sjukdomstillstånd som påverkar körförmågan

Du som förskrivare bedömer om det finns behov av utlåtanden från andra yrkeskategorier för din bedömning.

Kognitiv nedsättning

Vid behov av bedömning gällande kognitiva funktionsnedsättningar så finns det olika bedömningsinstrument. Hör efter vilka instrument som används i din kommun.

Stöd vid behovsbedömning

Ibland är det lite svårare att göra en bedömning. Du kan alltid kontakta hjälpmedelskonsulent för att få råd och stöd. Utlåtande från andra yrkeskategorier kan också inhämtas som stöd.

Vi har också tagit fram några fallbeskrivningar som kan vara en vägledning vid bedömning.

72-årig kvinna
 • ensamstående
 • opererat höfterna bilat
 • ryggont, kan ej sitta särskilt länge

Problem

Gång- och balanssvårigheter. Stapplande gång, måste hålla i sig i något när hon går. Går med rollator inne och ute. Går mer än 150 meter med vila. Måste vila mellan fem minuter och en timma efter att hon har varit ute på ett ärende.

Mål

Handla mat, medicin och kläder. Kunna komma ut på promenader. Bli mer självständig.

Avslag

För lång gångsträcka.

67-årig kvinna
 • gift 
 • artros hö knä

Problem

Gångsvårigheter. Går 10 -12 meter utan rollator, 300 meter med rollator. Ibland vilopauser.

Mål

Åka och handla, bryta isoleringen, gå på stan. Följa med maken ut i naturen med hund, nästan dagligen.

Avslag

För lång gångsträcka.

89-årig kvinna
 • ensamstående
 • daglig hemvård
 • rygg- och nervskada

Problem

Gång- och balanssvårigheter. Har svårt att få med sig benen när hon går. Känner inte var hon sätter fötterna. Klarar att gå 60 – 100 meter.

Mål

Kunna komma ut i naturen. Stort psykiskt behov.

Beviljas

Har kortare gångsträcka än 150 meter.

76-årig man
 • gift
 • utan hemvård
 • artros i höften, ej aktuellt med operation
 • KOL

Problem

Går max 50 meter med kryckor. Har ej provat andra förflyttningshjälpmedel.

Mål

Komma ut

Avslag

Ej provat andra förflyttningshjälpmedel. Förskrivaren har inte bedömt att förskrivning av rollator eller manuell rullstol är otillräckligt.

81-årig man
 • gift
 • utan hemvård
 • kronisk ryggvärk
 • rtros höft och knä

Problem

Går utan hjälpmedel inne samt med käpp och rollator ute. Måste vila efter cirka 50-75 meter. Kör även bil.

Mål

Vill slippa använda bilen två tillfällen i veckan.

Avslag

Uppfyller ej kriterierna. En elrullstol ska ej ersätta bil eller färdtjänst.

30-årig kvinna
 • gift
 • hemmavarande barn
 • MS
 • nedsatt muskelfunktion

Problem

Går utan hjälpmedel inne. Har rollator för utebruk. Klarar att gå cirka 300meter. Muskelfunktion och andning blir kraftigt påverkat och den energi som finns är då förbrukad och patient måste vila större delen av dagen.

Mål

Att bli självständig i vardagsaktiviteter som att handla och hämta barn på dagis.

Beviljas

Patient klarar att förflytta sig mer än 100-150 meter, men har då förbrukat större delen av sin energi och orkar inte utför något mer under resterade del av dagen.

Vilken rullstol ska jag välja i första hand?

Returer av Fortress Calypso ska förskrivas i första hand.

När utprovning sker på CFH och en Fortress Calypso provas ut, ska den elrullstol som används vid utprovningen förskrivas till patient. Rullstolens individnummer anges på förskrivningsblanketten.

Finns ingen Fortress Calypso i utställningen ska en Orion Metro provas ut.

Elrullstol och trafiksäkerhet

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har bra information, utbildning och filmer på sin hemsida gällande elrullstolar och trafiksäkerhet. Informationen är framtagen i samarbete med Allmänna Arvsfonden och i nära samverkan med Sveriges Arbetsterapeuter, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

NTF:s sida om elrullstolar i trafiken

NTF:s folder om elrullstolar i trafiken

Elrullstolar motoriserad styrning.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Förskrivarstöd

Tänk på att syftet med förskrivningen ska grunda sig på patientens behov att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter i och utanför bostaden eller för att delta i samhällslivet. I enlighet med gällande riktlinjer och kriterier för förskrivning av elrullstol.

Inför bedömning/behovsanalys

Innan du som förskrivare träffar patienten kan du skickar dokumentet ”För patient att tänka på inför bedömning av elrullstol med motoriserad styrning” hem till patienten. Detta för att förbereda patienten inför ditt besök. Dokumentet kan du även använda som ett stöd för din bedömning.

Kontraindikationer

Finns det misstanke om kontraindikationer, negativa konsekvenser, i samband med förskrivning av elrullstol så kan det vara bra med en bedömning från läkare och/eller sjukgymnast.

Exempel på kontraindikationer

 • minskad fysisk aktivitet
 • smärtproblematik
 • viktökning
 • sjukdomstillstånd som påverkar körförmågan

Du som förskrivare bedömer om det finns behov av utlåtanden från andra yrkeskategorier för din bedömning.

Stöd vid behovsbedömning

Ibland är det lite svårare att göra en bedömning. Du kan alltid kontakta hjälpmedelskonsulent för att få råd och stöd. Utlåtande från andra yrkeskategorier kan också inhämtas som stöd.

Eldriven rullstol med motoriserad styrning provas ut tillsammans med hjälpmedelskonsulent. 

Eldriven rullstol och trafiksäkerhet

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har bra information, utbildning och filmer på sin hemsida gällande eldrivna rullstolar och trafiksäkerhet. Informationen är framtagen i samarbete med Allmänna Arvsfonden och i nära samverkan med Sveriges Arbetsterapeuter, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

NTF:s sida om eldrivna rullstolar i trafiken

NTF:s folder om eldrivna rullstolar i trafiken

Återtagandet gäller när patient inte vill/vägrar lämna tillbaka elrullstolen.

I återtagandeprocessen kan det vara bra att förskrivaren arbetar tillsammans med en kollega. För att inte skada en vårdrelation kan det också bli aktuellt att en annan kollega blir handläggare av ärendet. Även personal från CFH (Kundtjänst, Hjälpmedelskonsulent på HME) kan delta i processen med rådgivning på telefon eller vid hembesök. I processen ansvarar CFH och förskrivare för olika delar.

Utredning

Förskrivaren utreder nuvarande situation tillsammans med patienten.

Exempel på orsaker till varför återtagande kan vara aktuellt
 • Bristande förvaring
 • Används ej
 • Behovet har upphört, uppfyller inte längre kriterier för förskrivning
 • Misskötsel
 • Missbruk (alkohol eller andra droger)
 • Framförs ej på säkert sätt
 • Utnyttjas av andra än den som fått den förskriven
 • Försämrat hälsotillstånd (exempelvis demens, stroke, kognitiv svikt)
Faktorer att ta hänsyn till vid beslut om återtagande

Vad innebär ett beslut om återtagande för patientens livssituation, att inte längre ha tillgång till elrullstol för sin förflyttning utomhus?

 • Behöver patienten andra hjälpmedel
 • Minskar aktivitetsnivån
 • Ökar hemvårdsbehovet
 • Påverkas ekonomin

En plan upprättas och tydliggörs för patienten där det framgår hur förskrivaren vill gå vidare med ärendet. Det kan vara att:

 • patienten behöver nya strategier för att hantera sin vardag utan elrullstol
 • göra en ny bedömning, till exempel ny körförmågebedömning ihop med kognitiv kartläggning
 • samverka och ha dialog med patients läkare om sina observationer och bedömningar
 • inhämta nytt läkarutlåtande

CFH kan vara ett stöd i processen genom rådgivning och som deltagande part vid exempelvis hembesök.

Beslut

Handläggande förskrivare beslutar att förskrivning av elrullstol ska upphöra/dras tillbaka.

Förskrivare meddelar:

 1. Patient om beslut om återtagande samt hur återlämning kan ske
 2. CFH:s kundtjänst via telefonsamtal om beslut om återtagande

Handläggande förskrivare har fattat beslut att förskrivning av elrullstol ska upphöra/dras tillbaka och meddelar patient och CFH detta.

Kundtjänst startar ett diarieärende och arbetar utifrån en checklista.

 1. En kommentar om förskrivarens beslut läggs på patientbilden i Sesam2.
 2. Brevet "Information om beslut återtagande elrullstol" skickas till patient. Patienten får information om när elrullstolen senast ska var återlämnad till CFH.
 3. Kundtjänst kontaktar patient efter 10 dagar för bokning av transport.
 4. Om aviserat sista datum för återlämning passaras ansöker CFH om handräckning från Kronofogden. om patienten som vägrar lämna ifrån sig rullstolen också är en fara för sig själv eller andra vid användandet av elrullstolen görs ansökan om särskild handräckning.

Kontakter

Maria Matteusson

Hjälpmedelskonsulent

 

måndag-tisdag 08:00 - 08:45

fredag 08:00 - 08:45

Torbjörn Persson

Hjälpmedelskonsulent

 

måndag-tisdag 08:00 - 08:45

fredag 08:00 - 08:45

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 13, 2024