Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Utbildningar inom försäkringsmedicin

Det är viktigt att den som arbetar med försäkringsmedicinska frågeställningar har den kompetens som behövs för detta arbete.

Regionens utbildningar till vårdpersonal

  • Basutbildning för AT/BT-läkare, ST-läkare samt rehabiliteringskoordinatorer
  • Utbildning för sköterskor i telefonrådgivning

Här kan du logga in i Region Örebro läns utbildningsportal.

Försäkringsmedicinsk sakkunniga läkare kan vid behov bistå med ytterligare utbildningsinsatser.

Webbutbildningar inom försäkringsmedicin 

Att bistå patienten med försäkringsmedicinska bedömningar

Grundmodulen behandlar försäkringsmedicin som en del av hälso- och sjukvårdens uppdrag utifrån patientens behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden. Den andra modulen behandlar arbetsgivarens  och välfärdsaktörernas ansvar.

Att bistå patienten med försäkringsmedicinska bedömningar - Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Stöd till funktionen för koordinering - Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Region Stockholm (öppna kurser)

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Tar bland annat upp medikalisering, jämställdhet och jobbet som risk- eller friskfaktor, DFA-kedjan & rehabiliteringskedjan.

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Sjukskrivning i praktiken

Innehåller patientfall varvid resonemang förs kring sjukskrivning och läkarens uppdrag, funktions- och aktivitetsbedömningar samt dialog och samverkan.
Utförs på KI:s läroplattform och kursintyg erhålls efter avslutade avsnitt.

Sjukskrivning i praktiken

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 15, 2020