Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Patientinformation finns på 1177 Vårdguiden.

Patientbroschyrer

Patientbroschyrerna kan delas ut till patienten i samband med sjukskrivning. Bipacksedeln lyfter olika negativa effekter som en sjukskrivning kan medföra och ger rekommendationer kring hur man kan undvika dessa.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 29, 2020