Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Förstärkt samverkan runt patienter med covid-19 i kommunerna

Här hittar du dokument och rutiner samt information om den länsgemensamma arbetsgruppen för förstärkt samverkan.

Detta är en inspelning av ett utbildningstillfälle som Vårdhygien genomförde i december. För att se utbildningen behöver du ange lösenord: i$c*5MMM

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 15, 2021