Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vegetation tricuspid valve (patient 8:3, TEE)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Last updated: Thursday, July 9, 2015