Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Atrial myxoma with obstruction of mitral inflow (patient 3)