Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vegetation tricuspid valve (patient 8:2, SAX)

(Thrombosis, tumor, vegetation)

Last updated: Thursday, July 2, 2015