Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rapporter och nyheter Tandvårdsenheten

Rapporter som Region Örebro län producerat om tandhälsa, dess utveckling och socioekonomiska fördelning. Vissa av rapporterna är gjorda tillsammans med andra aktörer. Nyheter från Tandvårdsenheten.

Kontakter

Tandvårdenheten Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 november 2022