Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rapporter och nyheter Tandvårdsenheten

Rapporter som Region Örebro län producerat om tandhälsa, dess utveckling och socioekonomiska fördelning. Vissa av rapporterna är gjorda tillsammans med andra aktörer.

Kontakter

Tandvårdenheten Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juli 2023