Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppsökande munhälsoinsatser - Folktandvården

Folktandvårdens uppsökande munhälsoinsatser har fokus på att utföra munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstödet Nödvändig tandvård. I vårt uppdrag ingår även att utbilda vård- och omsorgspersonal i munhälsa.

Region Örebro län har ansvar för uppsökande insatser och nödvändig tandvård för bland annat äldre och funktionshindrade med kommunal vård och omsorg.

Syftet med stödet är att erbjuda en fungerande tandvård till personer som själva har svårt att ta sig till tandläkaren eller tandhygienisten.
Vården ska medverka till en god livskvalitet och göra så att patienten kan äta ordentligt och slippa smärta och obehag.

Läs mer

Information om tandvård för vuxna med regionens tandvårdsstöd.

Kontakter

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 augusti 2023