Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tandvård för barn och unga, Tandvårdsenheten

Barn och unga kan från och med det kalenderår de fyller två år välja vårdgivare för den tandvård som erbjuds av Region Örebro län. Den tandvård som är nödvändig för funktionella och estetiskt acceptabla bettförhållanden är avgiftsfri för den enskilde. Den avgiftsfria tandvården för barn och unga administreras och ersätts via Tandvårdsenheten, Region Örebro län.

Kontakter

Tandvårdsenheten Region Örebro län
Tandvårdsenheten Region Örebro län

Koistan Hosseini

Administratör

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Ingela Öjwiid

Administratör

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Josefin Sannevik

Övertandläkare

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Jenny Wiik

Tandvårdschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 september 2022