Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Abdominell splenektomi
Atypisk leverresektion segment 8 metastas
Blödande ventrikelulcus
Blödning från tunntarmsdivertikel
Bouveret syndrom - hög gallstensileus
Bouveret syndrom med colonfistel
Bridileus - a iliaca utgjorde "briden"
Bridileus med snörfåra
Dissekton vid ventrikeln vid esofagusresektion
Eosfagusperforation iatrogen vid främmande kropp
Gallperitonit från leverytan o koledokussten
Gallstensileus
Gallstensileus debut med maelena
Gallvägsanomali 2
Gallvägsanomali vid koledokusgalla
Gigantisk esofaguspolyp
GIST tumör effekt på Glivec en fallbeskrivning
Hög gallstensilus
Iatrogen esofagusperforation efter hjärteko
Iatrogen perforation av duodenalulcus
Iatrogren esofagusperforation stelt esofagoskop
Inklämt diafragmabråck
Invagination
Lipom tunntarmsnära
Marsupialisation av pankreascysta
Meckels divertikel med brid och tunntarmsgangrän
Operationsfältet vid Whipple ingrepp
Öppen duodenoraphi mha LapraTy
Öppen leverbiopsi barn
Öppen op nedläggning av GBP
Öppen splenektomi
Partiell ventrikelresektion
Partiellt koledokusinklipp
Perforerad appendicit op ileocaekalresektion
Perforerat duodenalulcus + rafi + gastrostomi
Perforerat ulcus 18 år efter gastric bypass
Pyloromyotomi vid pylorusstenos
Reop obesitas efter LGBP
Retrograd invagination efter öppen gastric bypass
Tunntarms carcinoid
Ventrikel GIST
Whipple anatomi o rekonstruktion
Whipple procedur "step by step"