Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Appendixcancer
Carcinos
Cystiskt mesoteliom
Diagnostisk laparoskopi
Endokring pankreastumör med levermetastaser
Fiskbensperforation
Fiskbensperforation
Follikelruptur
GIST laparoskopisk resektion
Inklämt ljumskbråck
Inklämt obturatoriebråck - app
Inre bråck - diagnostisk laparoskopi
Knivstick
Knivstick 2
Körtelbuk
Lever o njurcystor
Levercirrhos avbruten op LGBP
Mb Crohn
Meckels divertikel en ex samling
Mukocele appendix
Nålperforation genom ventrikeln
Omentbrid
Ovanlig brid efter LGBP
Ovarialcystruptur
Perforation av Meckels divertikel av tandpetare
Perforerad tunntarmsdivertikel
Polymyxoma peritonei
Spiral på villovägar
Stickskador genom bukväggen
Strangulationsileus
Tarmduplikatur
TB peritonit
Tbc peritonit
Torkverad paraovarialcysta
Torkverad tuba o ovarie hos gravid v 9 tidigare LGBP op
Torkverat oment
Torsion av adnex
Torsion av oment
Torsion av oment
Tunntarmscancer
Tunntarmsileus inre bråck
Tunntarmsnära cysta Meckel
Tyflit Salmonella
Ventrikelcancer
Ventrikelcancer preop diagnostisk laparoskopi

Last updated: Wednesday, March 20, 2024