Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

VSD (patient 4:2, subcostal)

(Myocardial infarction-complication)

Last updated: Thursday, July 2, 2015