Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

VSD (patient 4:3, SAX)

(Myocardial infarction-complication)


4 Myocardial infarction- complication (an, VSD, MR)\MI-complication, pat nr 4 (VSD)
Click on the image to view larger version!

Last updated: Thursday, July 2, 2015