Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Folktandvårdens specialisttandvård Pedodonti - Barntandvård

Vi tar emot barn och ungdomar som behöver specialisttandvård.

Vi som jobbar på avdelningen för pedodonti är specialisttandläkare, ST-tandläkare under utbildning, tandhygienister och tandsköterskor med barntandvård som specialinriktning.

Barn och ungdomar som kommer till oss har oftast allvarliga allmänmedicinska sjukdomar, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, tandvårdsrädsla och/eller andra fysiska eller psykiska behandlingsproblem.
Vi har stor erfarenhet av psykologiskt omhändertagande, lugnande medicinering och smärtlindring.

Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård, vårdinrättningar, privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården.

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Pedodonti - Barntandvård
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021