Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Folktandvårdens specialisttandvård Parodontologi - Tandlossning

Vi tar emot patienter med avancerad tandlossningssjukdom.

Vi behandlar patienter med avancerad tandlossningssjukdom.
Vi gör också utredningar av munslemhinneförändringar och behandlar patienter som är i behov av tandimplantat.

Våra patientbehandlingar sker i ett nära samarbete mellan ansvarig specialisttandläkare, tandhygienist och patientens ordinarie tandvårdsklinik.

Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård, privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården.

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Parodontologi - Tandlossning
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

Terapidiskussioner

Avdelningarna för protetik, endodonti och parodontologi/implantat inbjuder till ”Öppet hus” för verksamma tandläkare som önskar få hjälp med terapidiskussion/planering. Vi vänder oss till dig som är verksam tandläkare inom privattandvård eller arbetar inom Region Örebro läns tandvård.

Aktuella datum och mer information finns under Odontologiska utbildningar - Folktandvården

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021