Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Folktandvårdens specialisttandvård Oral protetik

Vi arbetar med bettrehabilitering t ex tandimplantat, broar och proteser.

Vi utför tandersättningar i form av kronor, broar, implantat och olika typer av avtagbara proteser. Behandlingen sker i nära samarbete med andra specialisttandläkare och våra tandtekniker.

Övrig information

Vi bedriver forskning och specialistutbildning för tandläkare.

Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård, privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården. 

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter inom hänvisas att skriva en pappersremiss.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Oral protetik
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, ÖrebroTerapidiskussioner

Avdelningarna för protetik, endodonti och parodontologi/implantat inbjuder till ”Öppet hus” för verksamma tandläkare som önskar få hjälp med terapidiskussion/planering. Vi vänder oss till dig som är verksam tandläkare inom privattandvård eller arbetar inom Region Örebro läns tandvård.

Aktuella datum och mer information finns under Odontologiska utbildningar - Folktandvården

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021