Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Jourklinik

Folktandvårdens jourklinik tar emot länsinvånare med tandvärk eller andra akuta besvär när ordinarie klinik inte kan ta emot. Folktandvårdens jourklinik tar emot alla, även den som inte är patient hos Folktandvården. Kliniken är öppen alla dagar, även helger och storhelger.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 16, 2021