Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Digital mottagning

Med Region Örebro läns app kan länsinvånare kostnadsfritt träffa en tandläkare och få hjälp och råd genom videosamtal. På Folktandvårdens digitala mottagning hjälper vi till med rådgivning och besvär som inte kräver en fysisk undersökning.

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 20, 2022