Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) är en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård.

Syftet är att förbättra tandvården och munhälsan för de sköra äldre i länet. KCÄM har ett nätverk av tandvårdspersonal i hela Örebro län som erbjuder föreläsningar, utbildningar och informationsmaterial inom området äldres munhälsa.

Här finns kunskapsstöd och utbildningar för dig som arbetar inom vård eller tandvård

Contacts

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 16, 2021