Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kariesmottagningen

Vårt mål är att hjälpa patienter som har aktiv karies att få stopp på sin sjukdom.

Vi tar i första hand emot vuxna patienter med fokus på orsaksutredning och behandling av karies.

Mottagningen är bemannad med ett team bestående av tandsköterska, tandhygienist och tandläkare med fördjupade kunskaper i kariessjukdomens uppkomstsätt och utveckling.

Mottagningen ligger på Folktandvården Eyra i Örebro.

För att komma till mottagningen behövs remiss. Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård, privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården.

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.
Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss.

Postadress

Folktandvårdens kariesmottagning
Box 1613
701 16 Örebro

Besöksadress

Folktandvården Eyra
Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 16, 2021