Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Odontologiska utbildningsenheten

Vi bedriver olika former av utbildningar för tandvårdspersonal, konferenser och seminarier.

Adress

Besöksadress
Odontologiska utbildningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Klostergatan 26
703 61 Örebro

Postadress
Odontologiska utbildningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Box 1126
701 11 Örebro

 

Contacts

Alessandra Neves Guimaraes

Studierektor

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 6, 2023