Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Odontologiska forskningsenheten

Vi bedriver klinisk och patientnära forskning. Enhetens akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning och då främst till Institutionen för Hälsovetenskaper och Institutionen för medicin.

Besöksadress
Odontologiska forskningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Klostergatan 26
703 61 Örebro

Postadress
Odontologiska forskningsenheten
Folktandvårdens specialisttandvård
Box 1126
701 11 Örebro

 

Contacts

Anna Bäck

Forskningskoordinator

Carina Källestål

Forskningsledare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 16, 2021