Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmäntandvård

Inom allmäntandvården erbjuder vi barn, ungdomar, vuxna och äldre vanlig tandvård. Vanlig tandvård är allt från undersökningar till mer avancerad tandvård.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 16, 2021