Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Allmäntandvård

Inom allmäntandvården erbjuder vi barn, ungdomar, vuxna och äldre vanlig tandvård. Vanlig tandvård är allt från undersökningar till mer avancerad tandvård.